Börja med kampsport

Karate, thaiboxning, taekwon-do, kickboxning och Brazilian Jiu Jitsu är några exempel på kampsporter som folk börjat titta närmare på när det gäller att skaffa sig alternativa träningsmetoder. All sorts kamsport ger en allsidig träning som i allra högsta bidrar till en bättre grundkondition och hälsa.

Att börja med en kampsport är ett naturligt sätt att komma in på annan styrke- och konditionsträning eftersom det krävs en god grundträning för kampsportsaktiviteter. Det kan vara på sin plats att du till exempel kompletterar din karate- eller thaiboxningsklass med styrketräning med fria vikter eller fler och kroppsövningar såsom sit-ups och armhävningar. Det är dessutom av yttersta vikt att vara uthållig varför du också kan expandera träningsprogrammet till att jogga och träna intervallträning. Det krävs att du förbättrar både explosiv och uthållig kondition.

Intressanta kamsportsformer

Karate är en gammal självförsvarskonst från Japan. Sporten och konsten utövas fortfarande brett i de många karatesällskap landet över. Den ger utövaren en bra känsla för fokus och koncentration samtidigt som man får en bred grundträning. Thaiboxning, taekwon-do och kickboxning är kampsporter som vuxit sig större över åren. Mycket tack vare det breda mediauppbådet. Formerna är intensiva och innebär ofta kroppskontakt men givetvis finns det olika ambitionsnivåer. Kraven på både styrke- och konditionsträning är höga.

Den intressanta och säregna kampsportsformen Brazilian Jiu Jitsu kommer från de japanska budo- och jiujitsukonsterna. Det handlar således mycket om smarta tekniker för markkamp och brottning men många andra kamptekniker förekommer också. Sporten är ytterst tekniskt krävande och det är även här höga krav på att man har en bra kondition och styrka.

Bra för koncentration och fokus

För samtliga kampsporter är begreppen fokus och koncentration centrala. Det finns ofta en filosofi bakom stridskonsterna och det var ju de gamlabuddhistmunkarna som införlivade kampsporterna som komplement till att de blev för länge stillasittande i sin medidation. På många sätt återfinns medidations- och koncentrationsmomenten i kampsporter. Om du börjar med kampsporter så kommer du helt klart att få en bättre och starkare fokus genom din träning. Det kan du ha bra nytta av till vardags och i ditt arbete.