Kampsports-träning för barn

Det finns många olika åsikter om man ska låta små barn träna kampsport. Vad som är rätt eller fel är upp till varje förälder att avgöra. Det finns inriktningar som lämpar sig speciellt bra för barn och så finns det kampsportsinriktningar som anpassat sin träning till att passa barnen. Några bra riktlinjer att utgå ifrån är att träning  för barn ska ge lagom fysisk träning anpassad efter barnets förmåga och goda moraliska grundvärderingar samt inte innehålla slag och sparkar.

Barn som tränar kampsport får i allmänhet ett bättre självförtroende och en god kroppskontroll.

Det är bra att låta barnet pröva på att träna några gånger och att man är med under lektionerna för att se om träningen är lämplig och om barnet trivs. Barn har precis som vuxna olika personligheter och går igenom olika utvecklingsfaser. Därför är det extra viktigt att vara observant på att träningen passar barnet och inverkar positivt på deras utveckling.

Det finns många fördelar med kampsportsträning. Inom de flesta inriktningar förespråkar man ickevåld och lägger ett stort fokus på att lära ut vikten av att bete sig respektfullt mot andra människor. Förutom fysisk träning så lär sig barnen även att fokusera sin uppmärksamhet, vänta på sin tur och öka sin kroppskännedom.

Judo innehåller inte slag eller sparkar och har ofta grupper för barn. Mudo är en barnanpassad form av Taekwondo. Där träningen för de minsta barnen mest bygger på lek med grovmotoriska övningar och fokuseringsträning. Allt eftersom barnen blir äldre läggs fler moment in i undervisningen samtidigt som svårighetsgraden höjs.