Ju-jutsu Kai

Ju-jutsu Kai är en av de Ju-jutsu stilar som finns idag och det är den största stilen som brukas. Man kan enkelt säga att ju-jutsi är en både fysisk och teknisk träning där fokus är på självförsvar. Det gäller att få medlemmarna att få en ökad kunskap och förståelse och därigenom kunna försvara sig mot fysiskt våld. Denna träningsform kan även tillämpas på tävlingar och då är det enligt Svenska Ju-jutsuförbundets regler.

Ju-jutsu

Sporten har funnits med sedan 1970-talet och etablerades till en början i Budoförbundets regi. Efter 1970 har Ju-jutsi stilen reviderats ett antal gånger och den har sedan 1998 organiserats genom det Svenska Ju-jutsuförbundet. Under alla revideringar har nya tekniker och säkerhetskoncept tagits fram, allt för att göra sporten mer säker och bra att utöva. 2006 kom för första gången en teknisk instruktörshandledning ut vilket gjort att sporten har mycket bra instruktörskurser och utbildningskompendier.

Sporten kan utövas av så väl gammal som ung och det finns många klubbar runt om i landet för den som är intresserad.